Vintage Traditional komon Kimono - Autumn leaf design

  • $69.99