Women's Yukata - Black with white stripes and flowers

  • $70.00