Vintage Traditional Komon Kimono - Grey with white flowers

  • $89.99