Vintage Traditional Komon Kimono - Blue with circle design

  • $69.99