Vintage Traditional komon Kimono - Black with autumn leaf design

  • $74.99