Vintage Traditional Komon Kimono - Blue and White Floral

  • $165.00
  • $95.00